The wedding

Thời gian & Địa điểm

When & Where

Lễ nạp tài

Vào lúc 6:15 sáng, thứ 7, Ngày 8 tháng 7 năm 2023. Tại gia đình nhà gái

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng Trạch, huyên Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lễ cưới

Vào lúc 6:45 sáng, thứ 3, Ngày 11 tháng 7 năm 2023. Tại gia đình nhà trai

Chợ mới lam, thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa